Dodany: 2014-10-30 12:18:07

 

Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenia wody to wszelkie niekorzystne zmiany jej właściwości fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych, wynikające z wprowadzenia substancji organicznych, nieorganicznych czy radioaktywnych.

 

Pomagają je usunąć filtry woda. Zanieczyszczenia te mogą mieć pochodzenie zarówno naturalne (zasolenie, zanieczyszczenie humusem czy związkami żelaza) oraz sztuczne, czyli związane z działalnością człowieka (ścieki i odpady komunalne: drobnoustroje patogenne, środki ochrony roślin, oleje, benzyna, ropa, nawozy, węglowodory aromatyczne, fenole, sole metali ciężkich).

 

Każde jest możliwe do wyeliminowanie poprzez filtry woda. Mnóstwo zanieczyszczeń antropogenicznych generuje rolnictwo oraz przemysł. Wiele z nich to zanieczyszczenia toksyczne, które nie pozostają bez wpływu zarówno na środowisko, jak również na zdrowie, a nawet życie człowieka. Szkodliwe związki mogą się bowiem kumulować w organizmie, gdzie wywołują szereg chorób z nowotworami na czele. Z tego względu tak istotne są filtry woda w naszych domach. Dzięki nim możemy cieszyć się wodą o najwyższej jakości.

 .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zanieczyszczenia wody
Nick: